En Sıcak Konular

TOBB'dan hükümete 6 maddelik öneri

8 Temmuz 2009 22:59 tsi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Konseyler Müşterek Toplantısı’nda altı başlıkta topladığı öneriler paketini hükümete sundu.

Yeni teşvik sisteminin yaralara merhem olmayacağını söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, altı başlıkta topladığı öneriler paketinde KDV indirimlerinden, finansman tedbirlerine kadar birçok konuda TOBB’un beklentilerini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu’nun TOBB Konseyler Müşterek toplantısında hükümete ilettiği talepler şöyle:

-YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI-

-Mevcut taslaktaki bölgeler arasındaki sektörel dağılımın, sağlıklı ve güncel verilerle, yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
–Sektörel ve bölgesel düzeydeki eksikliklerin düzenleme yetkisine sahip Bakanlar Kurulu tarafından, uygulama aşamasında giderilmelidir.
-Teşvik sisteminin sektörel bölgesel odaklı yeniden tasarlanması fikri olumludur. Ancak, kapasite kullanım ve istihdam oranlarının fevkalade düştüğü, iç ve dış talebin birlikte ortadan kalktığı bir dönemde, zaten kullanılmayacak ilave kapasiteler oluşturmak yerine mevcut kapasitelerin kullanılmasını desteklemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

-YATIRIM TEŞVİKİ YERİNE ÜRETİM TEŞVİKİ ÖN PLANA ÇIKARILMALI-

-2009 ve 2010’da yeni yatırım teşvik sisteminin geçerli olacağı ilave yatırımların gerçekleşmesi çok zor gözükmektedir. Bu durumda küresel kriz ortamında mevcut ekonomik değerlerin korunması daha fazla önem kazanmıştır. Dolayısıyla bu teşvik sistemi bugünün ihtiyaçlarını doğrudan karşılamamaktadır.
-Mevcut işletmeleri ayakta tutacak tedbirlerin öncelikle ve acilen devreye sokulması gerekir. Bu çerçevede Türkiye, Yatırım Teşviki yerine mevcut üretim kapasitesini korumaya yönelik Üretim Teşvikini ön planda tutulması gereken bir dönemden geçmektedir.

-İÇ PAZAR DESTEKLENMELİ-

-Dış pazarların daraldığı bir dönemde, iç pazarın canlandırılmasına yönelik somut adımlara öncelik verilmesi gerekir.
-Öncelikle bu somut adımlardan biri olan güven ortamının güçlendirilmesi için Orta Vadeli Program tamamlanmalıdır.
-Düşük gelirlilerin alım gücünü arttırıcı tedbirler alınmalıdır.

-REEL SEKTÖRE YÖNELİK TEDBİRLER-

-Küresel krizin olağanüstü şartları içerisinde birtakım geçici önlemlerin alınmasını bekleniyor.
-Ekim 2008’den itibaren kriz nedeniyle ödeme güçlüğüne düşenlerin vergi, sigorta ve enerji borçları yeniden yapılandırılmalıdır.
-Yeniden yapılandırmalarda aranan teminat şartları hafifletilmelidir.
-Üretim teşvikleri kapsamında vergi düzenlemeleri gözden geçirilmelidir. Yüksek enflasyon döneminde uygulanmaya başlanan Peşin Vergi uygulamasından vazgeçilmelidir.
-Sezonu başlayan ya da başlayacak sektörlere yönelik vergi indirimleri düşünülmeli ve leasing sözleşmelerindeki KDV oranı yılsonuna kadar yüzde 1’e indirilmelidir.
-Devlet, firmalara olan borçlarını nakden ya da devlet iç borç senedi vasıtasıyla ödemeli ve/veya mahsup imkânı tanımalıdır.
-Kamu alımlarında yerli üreticilerin desteklenmesi amacıyla getirilen yüzde 15’lik fiyat farkı düzenlemesi uygulamaya geçirilmelidir.
-DMO’nun yerli malları satmaya ve İller Bankası’nın yerel yönetimlerin yerli mallarını satın almasına yönelik kredilendirmeye öncelik vermesi sağlanmalıdır.
-Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yasalaşması beklenmeden şirketlerin tasfiyelerinin ve şirket birleşmelerinin kolaylaştırılması sağlanmalıdır.
-İhracat pazarlarındaki hızlı daralma neticesinde ihracat taahhütlerinin gerçekleştirilmesi güçleşmiştir. İhracat taahhütlerinin kapatılmasında miktar ve değer olarak kolaylık sağlanmalıdır.
-Bir yıldan az olmamak üzere süre uzatımı sağlanmalıdır. Fiyat düşüşleri gibi nedenlerle gerçekleştirilme imkânı olmayanların taahhütleri affedilmelidir.

-SEKTÖREL TEDBİR ÖNERİLERİ-

-Ekonominin lokomotif sektörlerinin başında gelen inşaat sektörünün desteklenmesi için uzun vadeli konut kredileri üzerindeki vergisel yükler kaldırılması ve uzun vadeli konut kredilerine erişim kolaylaştırılmalıdır.
-İnşaat malzemelerinde KDV indirimleri başlatılmalıdır.
-TOKİ’ye sağlanan imkânlar özel sektör firmalarına da sağlanmalı ve haksız rekabet engellenmelidir.
-Turizm sektöründe ayakbastı parası gibi operasyonel giderler azaltılmalıdır.
-Turizmde sektörde istihdamının korunması için ölü sezonda istihdam destekleri sağlanmalıdır.
-Turizm tesisleri enerji desteği kapsamına alınmalıdır.
-Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da turizm sektörü dâhil hizmet sektöründe vergi oranları yüzde 1’e indirilmelidir.
-Yabancı şahıs ve yabancı ortaklı Türk şirketlerinin gayrimenkul edinimleri ile ilgili problemler çözülmelidir.
-Perakende sektöründeki indirimler acilen kurala bağlanmalıdır.
-Organize perakende sektörünü düzenleyecek kanun Meclise sunulmalıdır.
-Akaryakıt piyasasında serbest piyasa ekonomisinin işleyişine dışarıdan müdahalelerden kaçınılmalıdır.
-Sağlık sektöründe kuralsız kural değişiklikleri yoluyla yatırımların önü kesilmemeli ve mevcut yatırımcılar küstürülmemelidir.
-Arıtma tesislerinde kullanılan enerji yeniden yüzde 50 indirimli olmalıdır.
-Yenilenebilir Enerji Kanunu yeniden meclis gündemine getirilerek yatırımcıların önü açılmalıdır.

-FİNANSMANLA İLGİLİ TEDBİRLER-

-Şirketlerin işletme sermayelerini korunması için banka finansmanına erişim imkânlarının genişletilmesi sağlanmalıdır.
-Mali sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılmasını sağlayacak yasal bir düzenleme hazırlanmalıdır.
-Kredi Garanti Fonu’nun mali imkânlarını artıran düzenleme acilen devreye sokulmalıdır.
-KOBİ’lere yönelik kredilerin uygun koşullarla sağlanması için kamu desteği verilmelidir.
-Şirketleri kamuya olan borçları yeniden yapılandırılmalıdır.
-Kamu alacaklarında uygulanan gecikme zammı düşürülmelidir

-TARIM VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ ÖNERİLER-

-Lisanslı depoculuk tarımsal ürün piyasalarının sağlıklı gelişimi için, bölgesel ayrım gözetilmeksizin mevcut tasarıdaki dördüncü bölge şartlarında tüm ülkede desteklenmesi sağlanmalı.
-Depolama ücretleri desteklenmelidir.
-Tarımsal envanter çalışmaları bitirilmeden, havza bazında destekleme projeleri uygulanmamalı. Bu havzaların belirlenmesinde TOBB’un görüşü mutlaka alınmalı.
-Tarımsal destekleme uygulamaları kapsamında; süt ürünlerinin ihracatının artması ve iç göçün engellenmesi için küçükbaş hayvancılığa verilen destekler genişletilmelidir. Bitkisel yağ açığının kapatılması için sulama yatırımları desteği arttırılmalıdır. Et ve Balık Kurumu’nun kendi alımlarının ve EBK’nın satışlarının İhale Kanunu’nda istisna kapsamına alınmasından kaynaklanan haksız rekabet giderilmelidir. Hayvancılıkta, TARET projesi kapsamında, 28 ilde kilo başına verilen destekler aynı bölgedeki özel sektör kuruluşlarına da yaygınlaştırılmalıdır.
-Tarım ve hayvancılık ürünlerinde KDV oranları yüzde 1’e indirilmelidir.
-KOSGEB desteklerine tarım ve hayvancılık eklenmelidir.
-Tarım ürünlerinde sağlıklı üretim planlaması için ürün destekleme fiyatlarının ekim sezonundan önce açıklanmalıdır.


haber7Bu haber 590 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,487 µs