En Sıcak Konular

Yaban mersini, çilek, böğürtlen, ahududu, nar yiyin!

30 Ekim 2014 11:26 tsi
Yaban mersini, çilek, böğürtlen, ahududu, nar yiyin! Yaban mersini, çilek, böğürtlen, ahududu, kızılcık, nar gibi tüm berry (çilek) meyvesi türleri en fazla antioksidan içeren meyveler.

Dr. Sinan Akkurt: Antioksidan bakımından zengin gıdalar, kansere yakalanma riskini azaltıyor.

Dr. Sinan Akkurt,  Lösemi Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, bu hastalıktan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemini hatırlatarak, gücünü doğadan alan yöntemlerle hastalıkla savaşabileceğimizi belirtti. Ilık suyla yıkanılmasını, odalarda kaktüs yetiştirilmesini, karanlıkta uyunmasını öneren Akkurt, stresten uzak durulmasının ve psikolojik desteğin önemine de vurgu yaptı.

HER YIL 15000 YENİ VAKA

Lösemilerin vücuttaki kan üretim sistemini (lenfatik sistem ve kemik iliği) etkileyen kanserler olduğunu,  akut veya kronik olarak ve tümörün yayılım ve gelişim özelliklerine göre sınıflandırıldıklarını da belirten Akkurt, "Genel olarak, akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken, kronik lösemiler daha çok yetişkinlerde görülme eğilimindedirler. Türkiye'de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir" açıklamasını yaptı.

HER GÜN 1 KAŞIK ÇÖREK OTU

Akkurt, her gün 1 tatlı kaşığı çörek otunun yenilmesini, fast-food tüketilmesini, su kaynadığı zaman içinde bulunan klorun, arsenikle birleşerek kanserojen kimyasallar ortaya çıkardığı için ılık suyla yıkanılmasını, tozlara karşı, odalarda büyük boy kaktüs, leylak, İngiliz sarmaşığı ya da Benjamin yetiştirilmesini, karanlık odada uyunmasını da önerdi.

Bes­len­me­de­ki ens­trü­man­lar

Akkurt, her 100 bin kişiden 50'sinin lösemi olma riskiyle karşı karşıya kaldığı bu hastalıktan korunmak için şişmanlıktan kaçınmanın ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Günde 2 porsiyon baklagil

Ak­kurt, şun­la­rı söy­le­di: "An­ti­ok­si­dan ba­kı­mın­dan zen­gin gı­da­lar, kan­se­re ya­ka­lan­ma ris­ki­ni azal­tı­yor.  Ya­ban mer­si­ni, çi­lek, bö­ğürt­len, ahu­du­du, kı­zıl­cık, nar gi­bi tüm berry (çi­lek) mey­ve­si tür­le­ri en faz­la an­ti­ok­si­dan içe­ren mey­ve­ler ara­sın­da. Ka­buk­la­rıy­la yen­me­si ha­lin­de ar­mut, erik ve bir­çok el­ma çe­şi­din­de de çok faz­la an­ti­ok­si­dan bu­lu­nu­yor. Ay­rı­ca viş­ne ve por­ta­kal da an­ti­ok­si­dan ba­kı­mın­dan iyi bi­rer kay­nak­tır. Ka­buk­la­rıy­la bir­lik­te pi­şi­ri­len yer el­ma­sı ve kır­mı­zım­sı kah­ve­ren­gi pa­ta­tes de iyi bi­rer an­ti­ok­si­dan kay­na­ğı­dır. Kır­mı­zı ve be­yaz pa­ta­tes­te da­ha az an­ti­ok­si­dan bu­lu­nu­yor. Et ve şe­ker­den uzak dur­ma­lı, yağ tü­ke­ti­mi azal­tıl­ma­lı. Gün­de 2 por­si­yon ku­ru­bak­la­gil ye­mek­le­ri tü­ke­til­me­li­dir. Ke­pek­li ek­mek ter­cih edil­me­li­dir."

Tek­no­lo­ji­yi sı­nır­la­yın

Sağ­lı­ğı­mı­zı ko­ru­mak için, te­miz­li­ğe önem ver­mek, za­ma­nın­da yat­mak, te­le­viz­yon, bil­gi­sa­yar gi­bi ay­gıt­la­rı dik­kat­li kul­lan­ma­k gerektiğini de vurgulayan Akkurt şöyle devam etti: "Spor yap­ma­k, gi­yi­mi­mi­zi mev­sim ve ik­lim ko­şul­la­rı­na gö­re ayar­la­mak, tüm aşı­la­rı za­ma­nın­da yap­tır­mak, bu­la­şı­cı has­ta­lık­la­ra ya­ka­la­nan­lar­dan, si­ga­ra gi­bi sağ­lık düş­ma­nı mad­de­ler­den, stres­ten uzak dur­mak da çok  öne­mli." Dr. Si­nan Ak­kurt, bir do­ğal te­da­vi yön­te­mi olan bi­ore­zo­nans yön­te­mi­nin kan­ser te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bil­di­ği­ni, kan­ser te­da­vi­sin­de bi­ore­zo­nan­sın en önem­li ro­lü­nün ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­me­si ol­du­ğu­nu da be­lirt­ti. 

Bu haber 1,243 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  3,255 µs