En Sıcak Konular

Bakanlıktan muayenehane düzenlemesi

24 Ekim 2014 11:49 tsi
Sağlık Bakanlığı, Danıştaya açılan davada iptal kararı verilmesi üzerine muayenehanelerle ilgili düzenlemeye gitti.

Muayenehane açmak isteyen doktorlar, gerekli belgelerle il sağlık müdürlüğüne başvuracak, uygun şartları taşıyanların Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi'ne kaydı yapılacak.
 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doğan Ünal, yayınladığı genelgede, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te muayenehanelerin taşıması gereken standartlar ve açılmasına ilişkin işlemlerin belirtildiğini, muayenehane başvurusunda dikkat edilecek hususlarla ilgili de daha önce bakanlık genelgesi yayınlandığını anımsattı.
 
Açılan davada, söz konusu yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca muayenehane açılışının, Bakanlığın uygun görmesi şartına bağlanması ve bu yetkinin il sağlık müdürlüğü tarafından kullanılması gerektiği gerekçesiyle iptal edildiğini bildiren Ünal, 1219 sayılı Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 5. maddesinde, "Hususi muayenehane açmak veyahut evinde muayenehane tesis eylemek suretiyle sanatını icra eylemek isteyen her tabip hasta kabulüne başladığından itibaren en çok bir hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma tarih ve numarasını ve muayenehane ittihaz eylediği mahal ve mevcut ise ihtisas vesikasını mahallin en büyük sıhhiye memuruna kaydettirmeğe ve muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat evvel keyfiyeti nakli ihbara mecburdur" hükmü bulunduğuna dikkati çekti.
 
Ünal, bu hüküm uyarınca il sağlık müdürlüğüne başvuru yapma zorunluluğu olduğundan ve başvuruların değerlendirilmesi yayınlanan Bakanlık genelgesiyle zaten il sağlık müdürlüklerine devredildiğinden yönetmelik hükmünün nasıl uygulanması gerektiğine açıklık getirdi.
 
Buna göre, muayenehane açacak uzman/tabipler, gerekli belgelerle il sağlık müdürlüğüne başvuracak, müdürlük aranan şartların bulunup bulunmadığını dosya üzerinde ve yerinde incelemeyle değerlendirecek. Yönetmelik şartlarını taşıyan muayenehane için Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi'ne (SKYS) kayıt yapılacak, uzman tabip adına uygunluk belgesi düzenlenecek, bu belgenin bir sureti Bakanlığa  gönderilecek.
 
Ünal, ayrıca, Danıştayın iptal kararı verdiği maddeyle ilgili yeniden düzenlemeye gidildiği için yapılacak işlem bulunmadığını bildirdi.
 
Depreme dayanıklılık ve yangın tedbirleriyle ilgili hususların, binanın tamamına yönelik olması ve tamamını ilgilendiren unsurlar içermesi nedeniyle iptal edildiğine dikkati çeken Ünal, mahkemenin gerekçesi doğrultusunda, binanın tamamının muayenehane amacıyla kullanılması durumunda , ilgili hükmün aynen uygulanması, bütün muayenehanelerden yapı ruhsatı ve kullanma izni istenmesi, ayrıca muayenehanenin bulunduğu kısımla ilgili mevzuata göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair belge alınması gerektiğini belirtti.
 
Ünal, ayrıca, yapılan yönetmelik değişikliğiyle "Muayenehane katta ise binada asansör bulunması zorunludur" hükmü getirildiğini, değerlendirmenin buna göre yapılması gerektiğini belirterek, uygulamada mahkeme kararı ve yönetmelik değişikliklerinin dikkate alınmasını istedi.

aa



 

Bu haber 255 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.




  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  2,713 µs