En Sıcak Konular

Meclis tutuklu vekil maaşlarını görüşecek

21 Şubat 2012 09:05 tsi
Meclis Başkanlık Divanı 22 Şubatta yapacağı toplantıda, tutuklu milletvekillerinin özlük haklarından yararlandırılmaları, ödenek ve yollukların verilmesini görüşecek.

Meclis Başkanlık Divanı 22 Şubat Çarşamba günü yapacağı toplantıda tutuklu milletvekillerinin özlük haklarından yararlandırılmaları, ödenek ve yollukların verilmesini görüşecek.

Meclis Başkanlık Divanı’nın 22 Şubat Çarşamba günü yapacağı toplantının 6 numaralı gündem maddesinde, “Tutuklu milletvekillerinin özlük haklarından yararlandırılmaları, devamsızlıkları, ödenek ve yollukları ile ilgili öneri” yer alıyor.

TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu imzalı ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in olur imzasıyla, Başkanlık makamına gönderilen “tutuklu milletvekilleri” konulu yazıda, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Şırnak milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız, Van Milletvekili Kemal Aktaş, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, İstanbul Milletvekili Engin Alan ve Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’ın tutuklu bulunmaları nedeniyle Anayasa’nın 81. maddesinde belirtilen ant içme gereğini yerine getirmedikleri belirtildi.

Yazıda, adı geçen milletvekillerine, 12 Haziran 2011 tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilen ödenek ve yollukları ödenmeyerek, yemin etmeleri halinde ödenek üzere emanet hesabına bekletildiği ifade edildi.

-DANIŞTAY KARARI HATIRLATILDI-

Danıştay 11. Dairesinin milletvekilleri ile ilgili davada, “2839 sayılı milletvekili Seçim Kanununun 36. maddesinde yer alan, milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tarafından milletvekili seçildiklerine dair derhal bir tutanak verileceği hükmü esas alındığında; milletvekili sıfatının bu tutanağın verildiği anda iktisap edileceği kabul edilebilecektir” ve “… yeni seçilen milletvekillerinin milletvekili sıfatını kazandıkları anın, seçimin sonuçlanmasıyla il seçim kurulları tarafından kendilerine tutanak verdikleri an olduğu kabulü gerekecektir” şeklinde görüşleri bulunduğunun altı çizildi.

-“AYLIK ALMAYA TEŞKİL ETMEMEKTE”-

Tutuklu milletvekillerinin seçildikleri an milletvekilliğinin tüm özlük haklarını kendiliğinden kazanmış oldukları, milletvekilinin özlük haklarının düzenlendiği hukukun, statü hukuk olması nedeniyle de kişi milletvekili sıfatını kazandığı an o statünün önceden belirlenmiş hak ve sorumluluklarını kendiliğinden elde etmekte olduğu belirtilerek, “Milletvekilinin yemin etmesi veya etmemesi ve dolayısıyla ‘göreve başlamamış’ konumda olması, aylık alamaya (ve diğer özlük haklarını kazanmalarına) bir engel teşkil etmediği düşünülmektedir” denildi.

-DEVAMSIZLIK-

TBMM İçtüzüğünün 153. maddesine göre bir yasama yılında izinsiz veya özürsüz olarak toplam 45 birleşimden fazla yok sayılan milletvekillerinin yolluklarının üç aylığının kesildiği hatırlatılarak, 154. maddeye göre ise bir yasama yılında aralıksız olarak 2 ay ve daha fazla izin almış milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının verilebilmesinin Başkanlık Divanı’nın teklifi üzerine Genel Kurulca karar verilebildiğine dikkat çekildi.

-TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ YOK SAYILMADI-

24. döneme ilişkin bir devamsızlık cetvelinin hazırlıkları kapsamında devamsızlık durumlarına ilişkin bilgilerin milletvekillerine 10 Ocak 2012 tarihinde gönderildiği belirtilerek, “Bu cetvelde tutuklu milletvekillerine devamsızlık işlenmemiştir. Bir başka deyişle tutukluluk hali özür nedeni sayılmış ve tutuklu milletvekilleri yok sayılmamıştır” denildi.

1963 yılından bu yana Başkanlık Divanı kararıyla çeşitli parti veya TBMM görevleri bulunan bazı milletvekillerinin yoklamalardan muaf sayılmasının da yerleşik bir uygulama olduğu da yazıda belirtildi.

-SAYIŞTAY’DAN GÖRÜŞ İSTENDİ-

Konuyla ilgili Sayıştay Başkanlığından görüş istendiği belirtilen yazıda, bilgi notu şeklinde görüşte şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

“‘Tutuklu olan milletvekillerinin Meclis çalışmasına devamsızlık hali, kendi iradesi dışında gerçekleşmekte ve hukuki bir engelden kaynaklanmaktadır.’ Anayasa’nın 81. maddesinde ve İçtüzüğün 3. maddesinde yazılı ‘ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri’ için herhangi bir müeyyide getirilmediği görülmüştür. Milletvekillerinin ‘ant içme töreninde’ bulunmamaları da yine aynı hukuki engelden kaynaklanmaktadır… Netice olarak yargı erkinin tasarrufu sonucu tutuklanan milletvekillerinin hukuki engel sebebiyle ant içme törenine ve Meclis çalışmalarına katılamadığı sübut bulduğu nazara alındığında, bu şekildeki devamsızlık halinin hukuki anlamda özür olarak kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir' denilmektedir.”

Devamsızlık açısından tutukluluğun mazeret nedeni olduğu düşünüldüğünden, bu nedenle de tutuklu milletvekillerinin devamsız sayılmaması ve bu mazeretlerinin TBMM Başkanının veya Başkanlık Divanının görüşü üzerine Genel Kurulun onayına tabi tutulmaması gerektiğine işaret edilerek, şöyle denildi:

“Tutuklu milletvekillerinin tüm özlük haklarından yararlandırılması,

Tutukluluk halinin milletvekillerinin devamsızlığı açısından mazeret sayılması,

Belgelenmiş sağlık mazeretlerinin ve tutukluluk halinin devamsızlık açısından onaya tabi tutulmaması,

Bir yasama yılı içerisinde iki ay veya daha fazla belgelenmiş sağlık mazeretleri veya tutukluluk hali bulunan milletvekillerine ödenek ve yolluklarının verilmesinin onaya tabii tutulmaması,

Hususunda karar alınması için, yazımız ve ekinin Başkanlık Divanına havalesini olurlarına arz ederim.”

Bu haber 431 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  6,026 µs