En Sıcak Konular

Doç. Dr. Kemal YeşilçimenDoç. Dr. Kemal Yeşilçimen
0 0 0000

Hekimlik Öldü Yaşasın Doktorluk!* Küreselleşen dünyada hekimlik mesleği, hastalıkları önleyen ve  sağlığı koruyan bir sanat olmaktan çıkarak hastalara ilaç ve yüksek teknoloji giydiren bir konfeksiyona dönüştü. Hekimin ilgisi ve iyileştirici gücü ise ilaç, teknoloji ve paraya devredildi. Artık hekimin saygınlığı bile kariyeri, şöhreti ve aldığı ücreti kadar...   

* İnsanı Tanrının emaneti olarak gören, onu korumaya kendini adayan, dertlere derman kutsal otorite artık yok.

* Geleneksel tıbbın 'hastalık yoktur hasta vardır' anlayışında, genetik ve bünyesel farklılığı nedeniyle her hastanın hastalığı farklıydı. Bu yüzden hekimler de hastanın dilinden ve ruhundan anlayan, onun bünyesine göre davranan kutsal bir otorite idi. Bu anlayışın hakim olduğu dönemlerde hastayı korkutan dev hastaneler, cihazlar ve fabrikasyon ilaçlar yerine, hekimin ilgisi ve şefkati vardı. Hastaları fabrikasyon robotlara benzeten yeni anlayış ise, konu mankeni yaptığı hastaları geri plana iterken, hastalıkları ve şablon tedavileri ön plana çıkardı. Artık hastalar,  hastalıkları bile birbirinin kopyası olan, aynı tornadan çıkmış robotlarmış gibi, aynı şablon tedavilerin konu mankeni.

* Seri üretimi yapılan ilaç ve teknolojinin maksimum tüketimi için, yaşam tarzının piyasaya sürdüğü hasta kuyruklarını kar amacıyla işleyen dev hastaneler fabrika gibi çalışıyor. Paket fiyatlarla kurulan hastalık borsasında satılık hastalıklar, hasta ve hastanelerin beğenisine sunuluyor. Seç, beğen, al! Hastaneler ucuz fiyat biçilen hastalıklardan şikayet ederken, hastalar köşe bucak fark almayan hastane arıyor. Yaratılan moda herkesi hasta ediyor.

* Hastayı müşteriye indirgeyen bu yeni anlayış, korku tüneline sokulan müşteriler için satılık hastalıkları, ilaçları, teknolojiyi ve 'guidelines' adı verilen tıbbi kuralları dayatıyor. Hekimlik sanatı da sanat olmaktan çıkarak alışveriş merkezleri gibi dev hastanelerde seri imalata geçen konfeksiyon işine dönüşüyor. Maneviyattan yoksun bu anlayış, hastaları, kesilip biçilen konfeksiyon ürünü, hekimleri de hayat kurtarma ve sağlığa kavuşturma şevk ve heyecanından yoksun konfeksiyon işçisi olmaya zorluyor.

* Sevilen, sayılan ve kutsal bir otorite gibi duran hekim algısı artık yok! Hekim yüzünüze değil bilgisayarın ekranına bakarken sizinle değil bürokratik işlemlerle ilgileniyor. Soğuk makinaların içinde, bilgisayarların  teşhis ve tedavisine sunulan, ölçülüp biçilen, borsada işlem gören ve menkul değerlere çevrilebilen hastalık dünyasında yaşıyoruz.

* Sağlık ise paranın gücüne göre alınıp satılan tüketim malzemesi oldu. Sosyal güvenlik kurumunun paket programına giren hastalar, hastalık borsasında ödenen para kadar hizmet alabiliyor. Hastanelerin sağlıksız salonlarında 'sıradaki gelsin' komutuyla harekete geçen hastalar, dev süpermarketlerde alışveriş krizine girmiş müşteriler gibi köşe bucak şifa arıyor.

* Artık hekimin ve hastanın robotlaştığı, sağlığın ise metalaştığı duygusuz ve vicdansız bir dünyada yaşıyoruz. Bu yeni dünya, kanıta dayalı bilim ve tıbbı tabulaştırırken sektörün yönlendirdiği milyar dolarlık araştırmaların özeti olan bilimsel rehberleri kutsal kitaba dönüştürüyor.

* Dün yumurtayı yasaklayan, bugünse helaldir diyen kutsal(!) metinler karşısında, hastalar ne yapacağını ve kime inanacağını bilemiyor. Araştırmaları, ilaçları ve teknolojiyi kutsayan bu yeni tıp anlayışı, sağlığı korumak ve hastalıkları önlemek yerine, gittikçe büyüyen dev bir sektör yaratıyor. Sağlığın önündeki en büyük engel; hayatımızın her noktasına burnunu sokan, kurallar koyan, özgürlüğü kısıtlayan, tehdit eden ve hatta aforoz eden işte bu modern tıp anlayışı.

* Daha fazla kar etmek hırsıyla her alana yayılan anlayış, sağlığı yarış pistine çevirirken sağlık çalışanlarını da para hırsıyla koşturulan yarış atı yapıyor. Bu yarışta kullanılan 'Performans' adı verilen kırbacın amacı, trilyon dolarlık küresel değirmeni döndüren bu yorgun atları koşturmak. Hedefi ise ilaç ve teknolojinin üretim dağlarını öğütmek. Bu değirmen, gerçekte hastalıkları değil sağlık ve hayatımızı öğütüyor. Uygulandığı her yerde hasta sayısını ve ölümleri azaltmıyor, aksine artırıyor.  

* Hastayı para olarak gören küresel anlayış, hekimin iyileştirici gücünü de paranın gücüne devrediyor. Paranın karşılığı ise her zaman sağlık olarak dönmediği için, hastanın hekime olan saygı ve güveni sarsılıyor. Müşteri haline getirdiği hastayı kışkırtarak çatışma ortamı yaratan bu anlayış, her iki tarafı mahkemelik hale getiriyor. Hastalıktan beslenen sistem, ahlaki ve insani değerleri yok ederken doktorları maksipuan peşinde koşan paramatik robotlara dönüştürüyor. Hekimler ise yaptıkları her hizmetin parayla ölçülmesinden ve paragöz olarak anılmaktan rahatsız. Hekimler beyinlerine taksimetre takılmasını istemiyor. Bilimi esas alan ve sağlığa odaklanan doktorlar, para etrafında dönen bu dünyada yaşamak istemiyor. Herkesi hasta, hastayı müşteri ve her şeyi de para olarak gören küresel anlayış, sağlık ve hayatımız önünde en büyük engel. Bu engel sanıldığı gibi tıp kurumu veya bilim dünyası değil, tıp ve bilimi de zorla bu yola sevk eden küresel sağlık anlayışı.

* Hastalıkları önlemek ve sağlığı korumak için çırpınan hekimliği öldüren küresel anlayış, kendi çıkarlarına göre formatladığı doktorları cepheye sürüyor. Savaşın adı : Hasta et, tedavi et, cebini doldur. Sloganı ise : Haydi aslanlar hasta üstüne.

* Hastalıktan beslenen ve hastaların kanı, canı, gözyaşını paraya çeviren küresel anlayışın gayesi sağlık değil, bitmek bilmeyen kazanma hırsı. Sağlık ve hastayı metalaştıran bu sistem, pazarlama görevi verdiği hekimi komisyoncu duruma düşürüyor. Kutsal vakıf şifahanelerinin yerini, kar etmezse kapanacak olan hastaneler alıyor. Bu dev hastanelerin sağlığı koruma ve hastalıkları önleme işlevi ise budanmış durumda. Sosyal Güvenlik Kurumları ve hazinenin oluk gibi akıttığı harcamaların devamı için gerekli olan bu! Yoksa hastaya susayan, sürekli hasta üreten ve hastalıktan beslenen bu sistem her an çökebilir. Oysa ki bu sistem yüzünden devlet ve toplum yapısı çöküyor, kimse farkında değil.  

* Hastalıklara harcanan para, 10 kat artmasına rağmen, halkımız eskisinden daha sağlıklı değil. Hatta giderek daha hasta bir topluma dönüşüyor. Bu sonuçlara yol açan bataklığı kurutmak yerine, salgın haline gelen hastalıklarla uğraşmaktan sağlık sistemimiz yorgun. Hayatımızı karartan felaketin boyutunu çizelim : Bu sinsi sağlık savaşında ülkemizin sadece kalp damar sağlığı alanındaki kayıpları bile, günümüzün işgallerinden, tsunamiden ve beklenen depremde tahmin edilen kayıplardan daha fazladır. Kanser, akciğer, böbrek, ruh hastalıkları... çığ gibi artıyor.

HEKİMİN MİSYONU SAĞLIK, DOKTORUN VİZYONU HASTALIK

* Dünya sağlık teşkilatı, sağlığı bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak tanımlıyor. Tabii hastalıkta kötülük hali. Sağlık ve iyilik hayattır (LİVE), hayatın tersi ise(EVİL) ölüm ve kötülüktür. Halkımıza, nasılsınız diye sorulursa 'iyilik sağlık' diye cevap verir, çünkü iyilik ve sağlık yoksa, hastalık ve kötülük vardır. Bu yüzden inanç ve kültürümüz iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar ve kötülerle mücadeleyi şart koşar.

* Peki, hastalık ve kötülüklerle nasıl mücadele edeceğiz? İyilik - sağlık sistemini nasıl kuracağız? Sosyal, ruhsal ve çoğu bedensel hastalıklar ve kötülükler, kaderin değil kötü yaşam tarzının eseri. Küresel yaşam tarzı sadece bizi değil, dünyayı da hasta ediyor. Bu yüzden, Dünya sağlık teşkilatı ve tüm bilimsel kuruluşlar, hastalıkların önlenmesinde ilk önce ve ısrarla buna yol açan yaşam tarzının değişmesini şart koşuyor. Çünkü yaşam tarzının dayattığı riskler ortadan kalkarsa hastalıklar azalıyor, bu kesinlikle doğru. Ancak kişilerin kendi gayretiyle bunu bireysel olarak başarması neredeyse imkansız. Son yapılan bilimsel araştırmalar, maalesef bu görüşü doğruluyor.

* Peki bataklığı kurutmadan yaşam tarzını değiştirmek ve  hastalıkları önlemek mümkün değilse, hastalıklara mahkum muyuz? Hasta eden yaşam tarzını değiştirin diyen bilime rağmen neden değiştiremiyoruz? Bilim adamları mı anlatamıyor, yoksa biz mi anlamıyoruz? Onların söylediği şeyleri yapmak neden bu kadar zor?  Bizi ve dünyamızı boğan bu deli gömleğini nasıl çıkarabiliriz?  Modern ve çağdaş diye peşinden koştuğumuz bu yaşam tarzı, neden bizi ve dünyamızı hasta ediyor? Ve neden biz hala ona ulaşmayı gaye ediniyoruz? Sorgulanması gereken Da Vinci'nin şifresi işte bu! Sağlık ve hayatımız bu şifrenin çözümüne bağlı. Ya bu şifreyi çözüp sağlıklı bir toplum olacağız, ya da her çeşit hastalık ve kötülüğün kurbanı olacağız.

* Çözüm diye dayatılan her şey, trilyon dolarlık sektörü şişirmekten başka işe yaramıyor. Artan sağlık harcamalarına rağmen, insanlık daha sağlıklı değil. Ülkemizde son 9 yılda hastalıklara harcanan para % 800 artmasına rağmen hastalıklar daha da arttı. Hastalıktan beslenen canavar doymak bilmiyor. Bunca hastalığa yol açan bataklığı kurutmak, kimsenin aklına gelmedi. 50 yıldır yapılan; sivrisinek mücadelesi. Bataklık oluşumunun engellenmesi ise çok daha ucuz ve kolay olmasına rağmen bu mücadele ilk defa başladı. Hastalık ve kötülükten beslenen hastalık lobisi ve uzantılarını rahatsız eden işte bu! Çünkü bataklık kurutulursa bunlar yok olacak. İşte yaygaranın sebepleri :

* Sivrisinek bulutlarıyla mücadele ilaçtan, teknolojiye trilyonlarca dolarlık dev bir sektör doğuruyor. Hastalıkların önlenmesi ise bu dev sektörü çökertiyor. ABD sağlık sektörü büyuklüğü 2.5 trilyon $. Gerisini siz hesaplayın. Uğruna kanlı savaşların yapıldığı petrolden bile büyük bir sektör. Kaynakları küresele  pompalayan bu emme basma tulumbanın sürekli çalışması, hasta etme ve sonra da tedavi etme oyununa bağlı. Yoksa nazik bir şekilde cepleri boşaltan sistem temelden çöker.

* Hastalık ve kötülük lobisi ise bu sistemin bekcisi ve yılmaz savaşcısı. Hastalık ve kötülüklerin arkasında hep bu lobi var. Çünkü bunlar hastalık ve kötülükten besleniyor. A'dan Z'ye bizi ve dünyamızı hasta eden, zehirleyen neyi değiştirmek isterseniz hemen karşınızda bu çıkar şebekesi çıkıyor. Çünkü bunların çıkarı hastalık ve kötülük. Hastalık ve kötülük canavarının yaşaması, hastalık ve kötülüklerin artmasına bağlı. Hastalık lobisinin silahı ise insanı hasta eden zararlı maddeler. İçki, sigara, fastfood, katkı maddeleri, GDO... Bu sağlık düşmanlarını kısıtlarsanız hemen yaygara başlıyor.

* Hastalık lobisi ve küresel medyanın ürettiği bu yaygarada Evrensel hukuk küresel şirketlerin çıkarlarını korurken, sahte aydınlar ve Anayasa mahkemesi de evrensel hukuk diyerek hastalık üreten riskleri başımıza musallat ediyor. Küresel şirketlerin bizi hasta eden çıkarları demek ki daha önemli. Peki evrensel hukuk ve kirli çıkarlar uğruna hasta mı olacağız? Halbuki Anayasa, halk sağlığını koruyun diye emrediyor. Anayasa mahkemesi bu görevini ne zaman hatırlayacak? Tweeter konusunda kötülük lobisinin ve küresel şirketlerin çıkarları özgürlük adına korunurken, bizim sağlıklı yaşama özgürlüğümüz ne olacak?

* Bizi yutmaya çalışan yaşam tarzına direnmek ve sağlıklı yaşam alanları yaratmaktan başka çaremiz yok. Özgürlüğe atılan ilk adım bu. Sayısı belirsiz oyunların perde arkasını gösteren sihirli bir gözlüğe ve sağlıklı hayata geçişin yol haritasını çizen bir kılavuza ihtiyaç duyuyoruz.

* 'Hasta eden yaşam tarzı nasıl değişir' yani 'nasıl sağlıklı oluruz' sorusu içine, gerçekte 'nasıl özgür oluruz' şifresi gizlenmiş bulunuyor. Sağlık ve hayatımızı kilitleyen bu şifreyi nasıl çözebiliriz? Asıl Da Vinci'nin şifresi bu. Bu şifreyi çözmeden sağlıklı ve özgür yaşamak mümkün değil.

* 'Şunu yiyin, bunu yapmayın' diyen sağlık kitapları, sağlık ve hayatımızı kilitleyen kara kutunun şifrelerini ne yazık ki çözemiyor. Bizler bu öneriler peşinden koşarken, yaşam tarzımız hastalık üretmeye devam ediyor. Sigaradan alkole, uyuşturucuya? hayatımızı kirleten kanallara akıllı filtreler takmadan sağlıklı bir hayata geçemeyiz. Sağlık ve hayatımızı kirleten kanalizasyonu önlemeden bu savaşı kazanamayız : Ülkemizin havasını, suyunu, gıdasını zehirleyen çevre savaşı, esrar, eroin, kokain, sigara ve alkolü dayatan uyuşturucu savaşı, bilimsel mandacılığı dayatan bilim savaşı, Türk toplumunu süründüren hastalık savaşı ve bundan rant sağlayan küresel sağlık anlayışı?

* Bu savaş, hastalık ve kötülük canavarıyla kurbanları arasında. Her çeşit yöntemin kullanıldığı bu karanlık savaşın hedefi; bedenimizi ve zihnimizi ele geçirmek. Taşıdığımız bedeni kim yönetecek? Patron kim olacak? Dış dünyadan beynimize yüklenen programlar mı, yoksa biz mi? Bu zihinsel savaşın özgür irademizi esir aldığı bir dünyada, özgürlük ve demokrasi olur mu? Bu açıdan bakılırsa sorun özgürlük sorunu, çözüm de bilim ve akıl oyunu.

* Bu mücadele, hayatımızı esir alan yaşam tarzına karşı vicdanımızın isyanı ve masum savaş ilanıdır. İrademizi ele geçirmeye çalışan zihinsel esarete karşı irademizin özgürlük savaşıdır. Bu savaşın galibi, insan bedenine ve onu yöneten beynine hükmedecektir. Bu savaşı; ya biz kazanacağız ve gerçek anlamda özgür olacağız, ya da ipleri dış dünyanın eline teslim edecek ve modern köleler olacağız. Yaşam tarzının beynimize ve bedenimize dolanan iplerini, ya derin irademizle keseceğiz, ya da küresel robot olacağız. Seçim bizim.

* Kötülük ve hastalığın çaresi önlemektir. İslamın, aklın ve bilimin gereği de budur. Geleceği planlarken kötü sonuçlarla uğraşmak yerine, bunları oluşmadan önlemek gerekir. Kötü örnek, emsal olmaz! Hastalıkları önleme ve sağlığı koruma savaşı ciddi bir şekilde yapılırsa, sağlığın önündeki engeller kalkacak, toplum daha sağlıklı olacaktır. Hasta sayısı hızla azalacaktır. Bilimsel veriler çok açıktır. Aklı başında birçok  ülke şimdi bu yolu seçmiş bulunuyor. Tıp eğitimi ve sağlık sistemini hastalık odaklı olmaktan kurtaracak ve sağlıklı toplumu temel alacak MİLLİ SAĞLIK ENSTİTÜSÜ, bakalım bu görevi nasıl yerine getirecek?

* Hastalık ve kötülük lobisinin oyunlarıyla, dizilerle, maçlarla, sihirli gıdalarla, içki ve uyuşturucuyla uyutulan bir toplumun uyanması zaman alacaktır. Sağlığı koruyan, hastalık üreten bataklığı önleyen bağımsız ve özgür düşüncelerin, ülkemizin en ücra köşesine kadar yayılması dileği ile 14 Mart Tıp bayramı kutlu olsun.

* Üstün hekimler hastalıkları önler,  vasat doktorlar hastalıkları erken teşhis ve tedavi eder, diğerleri ise hastalıklardan yarar sağlar.  (Huang Dee, 4600 yıl önce, Çin'in ilk tıp kitabı) 

Bu yazı 2,255 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 21 Nisan 2017 Sömürü Sistemini Yıkmak Kolay Mı?
  • 10 Mart 2017 Bu bir Halk Devrimidir
  • 9 Şubat 2017 Bindik bir Alamete...
  • 2 Ocak 2017 Sağlıkta Milli ve Yerli Çözümler
  • 18 Kasım 2016 Neden bu kadar hastayız?
  • 19 Ekim 2016 Tarihimizle Yüzleşelim
  • 24 Ağustos 2016 FETÖ: Küresel Komplo
  • 21 Temmuz 2016 Milli Devlete Doğru
  • 1 Nisan 2016 Tatlı tatlı yemenin, acı acı geğirmesi olur
  • 9 Mart 2016 Hekimlik Öldü Yaşasın Doktorluk!
  • 14 Ocak 2016 Akademik Yozlaşma
  • 25 Aralık 2015 Bilimin Geldiği Son Nokta
  • 20 Kasım 2015 Sağlıklı Çözümü Hastalık Lobisi Engelliyor
  • 12 Ekim 2015 Aydınlar ve bilim dünyamız
  • 31 Temmuz 2015 Kahrolsun Engizisyon Anlayışı!
  • 15 Temmuz 2015 Bayram Gelmiş Neyime...
  • 2 Temmuz 2015 Bu yazıyı kalbinizle okuyun!
  • 10 Haziran 2015 Sigara ile Mücadele Böyle Olur mu?
  • 3 Haziran 2015 Sağlıkta Devrim
  • 21 Mayıs 2015 Sağlık ve Özgürlüğün Gaspı

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,046 µs